NYHETSBREV 3:2016

(Publicerat 2016-05-27) – PDF

I. En ovanligt svensk Arcane School konferens

Arcane School arrangerar varje år en konferens för sina elever som går av stapeln i samband med fullmånarna i Väduren (konferensen i New York), Oxen (konferensen i Genève) och Tvillingarna (konferensen i London).

Årets Londonkonferens var ovanligt svensk i den meningen att två av programpunkterna sköttes av svenskar. Anders Lidén höll ett mycket spirituellt (i ordets både nya och gamla mening) och intressant föredrag under titeln Art and Time. Och Stiftelsen Tibetanens Bokfonds ordförande Karl-Erik Edris höll ett föredrag med utgångspunkt från sin senaste bok Vart är världen på väg? Föredragets titel var Where is the World Heading? (Mer information om Edris bok finns här, och dessutom finns en längre intervju kring boken (uppdelad i fem delar) tillgänglig här.)

Videoinspelningar av mycket god kvalitet av båda dessa föredrag (och övriga föredrag och panelsamtal på konferensen) kan avnjutas här.

Till saken hör också att konferensen fick ytterligare svensk prägel av att en postum antologi i huvudsak bestående av Michael Srigleys (1932-2011) artiklar från The Beacon just kommit från trycket. Michael Srigley, som var en mycket lärd man, var under många år en högt uppskattad styrelseledamot i Stiftelsen Tibetanens Bokfond samtidigt som han var verksam inom både Arcane School och Esoteriska vägen. Bokens titel är Wild Will och ytterligare information om den finns här.