Lärjungaskap i den nya tidsåldern – I

978-91-86338-24-4

Alice A. Bailey

Lärjungaskap i den nya tidsåldern – I handlar om en grupp på drygt 40 personer och den undervisning som gruppmedlemmarna får av Mästaren D.K./Tibetanen. Den är en av flera grupper ”som arbetar under inspiration och intryck från Mästarna för att införa den nya tidsålderns metoder när det gäller grupparbete” samtidigt som lärjungarna inom dess ramar får den träning som krävs för att möjliggöra en senare gruppinvigning.

Om detta grupparbete blir framgångsrikt på det yttre planet så blir det ett exempel på hur den rena kärlek som binder själarna samman kan förverkligas och användas i praktisk verksamhet. Tibetanen målar upp en vision av hur dessa olika grupper kommer att bidra till att ”andliga energier kommer att sättas i rörelse på jorden” som ”underlättar nydanandet av världen”. Och i denna samhälleliga och kulturella förvandlingsprocess kommer det också att bli möjligt att ”grunda de mysterieskolor som senare kommer att återupprättas”.

Huvuddelen av boken består av de personliga instruktioner som Tibetanen ger sina gruppmedlemmar. Dessa präglas av respektfull psykologisk inlevelse och förståelse. Och de framförs med en skarpsynt rättframhet som erbjuder maximala utvecklingsmöjligheter för den som vill göra snabba framsteg. Beskrivningarna av lärjungaskapets sex stadier ger dessutom en klar bild av den utvecklingsväg som varje lärjunge följer, och därmed också av de krav som ställs för att det skall bli möjligt att hitta den egna själsgruppen och det verkliga grupptjänandet.

Prislista & Bokbeställning