Esoterisk psykologi – II

91-86338-11-0
978-91-86338-11-4

Alice A. Bailey

Denna andra del av verket Esoterisk psykologi presenterar en andlig utvecklingspsykologi med unik spännvidd och insiktsfullhet.

Den tar sin utgångspunkt i kosmos sju grundläggande energier, de sju strålarna, och skildrar de olika faserna i människans utveckling från själva människoblivandet – den s.k. individualiseringen – till den slutliga identifikationen med det gudomliga.

Tyngdpunkten i framställningen är en klargörande genomgång av själens psykologi. Genom en behandling av bl.a. själslivets sju lagar, de sju reglerna för att åstadkomma själskontroll och de sju metoderna för integration av personligheten framträder en mycket klar bild av vad som krävs för att personligheten skall kunna bli ett välfungerande instrument för själens kärlek och upphöjda syften.

Författaren tar också upp de psykologiska problem som kan uppstå när personligheten tar emot ett ökat inflöde av själsenergi. Och i detta sammanhang behandlas dessutom frågorna om hur människan skall kunna finna ett klokt förhållningssätt till sina psykiska förmågor, sitt drömliv och sina upplevelser av andlig vägledning.

Boken avslutas med en beskrivning av mänsklighetens situation ur Hierarkins perspektiv, som utmynnar i en uppfordrande och inspirerande maning till intensifierat arbete för en värld i enhet, fred och välstånd.

Prislista & Bokbeställning