Atomens medvetande

91-86338-17-X
978-91-86338-17-6

Alice A. Bailey

Den moderna människan använder oftast ett materialistiskt och vetenskapligt perspektiv för att försöka förstå världsalltet och sin position i det.

Det materialistiska perspektivets begränsningar blir emellertid påtagliga när frågorna om livets uppkomst och utveckling kommer i blickpunkten.
Komplicerade resonemang baserade på genetiken och Darwins utvecklingslära kan inte dölja att från en konsekvent materialistisk utgångspunkt anses varje livsform inklusive människan vara en slumpmässigt ihopkommen materiekombination som av någon anledning är försedd med liv och medvetande.

I denna bok är perspektivet radikalt annorlunda. Den är en enkel introduktion till en esoterisk syn på materien, medvetandet och evolutionen.

Författaren tar sin utgångspunkt i hylozoiken, dvs. föreställningen att det inte finns någon materia utan liv och medvetande. Och målar så upp en fascinerande helhetsbild av den kosmiska evolutionsprocessen, som omspänner allt från den minsta tänkbara livs- och medvetandeenhet via växter, djur och människor till sådana väldiga väsen som besjälar hela planeter, solsystem och stjärnbilder.

Boken sätter med andra ord in våra mänskliga utvecklingssträvanden i ett så storslaget perspektiv att tanken hisnar.

Prislista & Bokbeställning