Donationer

En mycket viktig sida av det hittills så framgångsrika projektet med översättning av Alice A. Baileys böcker är att generösa donatorer hela tiden möjliggjort utgivning av nya titlar.

Behovet av donationer är dock fortsatt stort, och styrelsen för Stiftelsen Tibetanens Bokfond vädjar därför till alla som sätter värde på vår utgivning att stärka stiftelsens ekonomi genom ökade inköp av våra böcker och/eller genom gåvor.

Varje gåva, stor som liten, mottas med tacksamhet!

Donationer insättes på stiftelsens PlusGirokonto 43 58 04 – 0. I sammanhanget kan nämnas att stiftelsen står under Länsstyrelsens tillsyn, samt att stiftelsens donatorer tillställs stiftelsens årsberättelse så att de därigenom hålls underrättade om stiftelsens verksamhet och ekonomi.

PlusGirokonto 43 58 04 – 0