Välkommen till Stiftelsen Tibetanens Bokfond utgivare av Alice A. Baileys böcker!

Alice A. Baileys 30-åriga (1919-1949) mentalt telepatiska samarbete med Tibetanen – Mästaren Djwhal Khul – resulterade i 19 böcker, som nedtecknades genom ett slags diktamen. Under denna tid skrev hon också 5 egna böcker.

Samtliga dessa 24 böcker har varit tillgängliga på bokmarknaden i sin engelska originalversion sedan 1960. Det internationella översättningsarbetet har varit intensivt och numera finns böckerna tillgängliga inte bara på engelska utan också på danska, franska, grekiska, holländska, italienska, portugisiska, spanska, ryska och tyska. Översättningen till svenska är också relativt långt framskriden, 20 titlar har hittills publicerats. Enstaka titlar finns tillgängliga på armeniska, bulgariska, finska, isländska, japanska, kroatiska, polska, rumänska, serbiska, tjeckiska och ungerska.

För att på sikt möjliggöra utgivandet av samtliga Alice A. Baileys böcker på svenska bildades Stiftelsen Tibetanens Bokfond 1981, och allt eftersom kvalitativa översättningar blir tillgängliga publicerar stiftelsen dem på eget förlag.

Denna förläggarverksamhet finansieras av donationer samt intäkter från bokförsäljning.

För att utnyttjandet av stiftelsens tillgångar skall bli så effektivt som möjligt betalas varken översättarhonorar för eller royalty på böckerna. Stiftelsens donatorer hålls också fortlöpande underrättade om stiftelsens verksamhet och ekonomiska status.