Strålarna och invigningarna

978-91-86338-22-0

Alice A. Bailey

Den första delen av denna bok ger ett nytt och omvälvande perspektiv på invigningens väg. Begreppet invigning associeras oftast med storslagna ceremonier som bekräftar att den enskilda människans andliga strävan nått en nivå som fått Mästarens uppmärksamhet och godkännande. Men denna föreställning är en illusion. Invigning är och har alltid varit ett gruppfenomen. Orsaken till detta är att det är själen som invigs, och själen är gruppmedveten.

Detta betyder att när den personlighetscentrerade människan börjar bli medveten om sin själ så börjar hon också att bli medveten om sin grupp. Den grupp tillsammans med vilken hon kommer att kunna ta invigning under förutsättning att gruppen lär sig fungera allt bättre i enlighet med de fjorton regler för gruppinvigning som behandlas i boken. Och detta kräver samarbete på det fysiska planet för förverkligande av ett ashramförankrat projekt till stöd för den gudomliga planen.

Utöver systematiska instruktioner för byggandet av antahkaranan och en del inblickar i den högre utvecklingens sju vägar innehåller den andra delen av boken en fascinerande genomgång av samtliga nio invigningar som är möjliga att ta på det kosmiskt fysiska planet. Invigningarnas karaktär tydliggörs inte bara ur ett psykologiskt perspektiv utan genom analyser av de strålar som de är knutna till kan politiska och samhälleliga förhållanden också belysas på ett framsynt och inspirerande sätt.

Prislista & Bokbeställning