Kristi återkomst

978-91-86338-25-1

Alice A. Bailey

Kärnpunkten i denna bok är påståendet att Kristus har beslutat återkomma och att Han nu bara avvaktar det rätta tillfället! Men det är inte den konventionella förkunnelsens Kristus som skall komma.

Författaren beskriver nämligen Kristus inte bara som den kristna världens frälsare utan som hela världens högste andlige lärare. Som sådan har Han full respekt för människors lojalitet mot andra religionsstiftare som t.ex. Buddha och Muhammed. Han vet att det inte är kyrkor och teologiska system som är det väsentliga i mänsklighetens andliga liv utan den osjälviska kärleken.

Beträffande återkomsten sägs beslutet om den ha fattats 1945. Villkoret för att detta beslut skall kunna verkställas är dock att mänskligheten lever upp till den andliga undervisning som den redan fått genom att skapa en värld där fred, frihet och ekonomisk rättvisa råder i långt högre utsträckning än nu. Det är först när mänskligheten visat denna grad av andlig mognad som Kristus kan komma åter och föra den fortgående uppenbarelsen om det gudomliga vidare.

Bokens budskap till den enskilde individen är därför att arbeta osjälviskt för målet att de högsta andliga värden skall styra all mänsklig verksamhet, och att detta arbete faktiskt är ett samarbete med Kristus för att Han skall kunna komma åter med ny och ännu mera djupgående undervisning om det gudomligas – och därmed vår egen – natur än då Han var här förra gången.

Prislista & Bokbeställning