Ockult meditation

91-86338-06-4
978-91-86338-06-0

Alice A. Bailey

Denna bok innehåller bl a en systematisk genomgång av meditationens syfte och funktion, men också av dess risker. Ty att meditera är att bokstavligen ”leka med elden” och det måste göras med insikt och varsamhet.

Författaren särskiljer mystisk och ockult meditation. Mystikern sätter de hängivna känslorna i centrum. Det konkreta tänkandet åsidosätts i en strävan att förfina känslorna till intuition och extatisk Gudsförening.

Ockultistens väg till Gudsföreningen går däremot inte via känslorna utan via sträng självdisciplin och tankens noggranna genomlysning av formernas värld.

Ockultisten är liksom mystikern visionär, men han är inte som denne drömsk och opraktisk. Han är en vitmagiker. Ty den ockulta meditationens högsta syfte är ej en självcentrerad omsorg om den egna andliga utvecklingen utan att individen skall formas till ett instrument för förverkligandet av Guds Plan. Meditation har inget reellt andligt värde om dess resultat inte omsätts i ett osjälviskt tjänande av medmänniskorna.

Boken innehåller också förutsägelser kring återupprättandet av de andliga mysterierna. Avancerade och förberedande ockulta skolor sägs komma att starta på olika platser i världen.

Prislista & Bokbeställning