Telepati och eterkroppen

91-86338-03-X
978-91-86338-03-9

Alice A. Bailey

I denna bok sätts begreppet telepati in i ett vitt kosmologiskt perspektiv. Tillvaron betraktas som en helhet där varje del är förbunden med varje annan del och helheten genom ett informationsbärande medium som beskrivs som universums eterkropp. Varje enskild livsform har alltså sin egen eterkropp som är ett med helhetens, det s.k. Rummets eterkropp.

Författaren fokuserar sitt intresse på den planetära utvecklingen och beskriver hur denna utveckling styrs av en Plan som ”ÄR substans. Den är i grunden substantiell energi. Och energi är substans och ingenting annat”.

Ett annat sätt att uttrycka detta är att säga att Planen är den informationsreservoar (i form av subtil energi) som styr den planetära utvecklingen, och olika former av telepati är tekniker att ta del av denna information för att sedan försöka omsätta den i de konkreta livsomständigheterna.

Med detta synsätt blir inte telepati bara s.k. tankeöverföring utan i stället en beteckning på en process för informationsöverföring mellan olika medvetandenivåer. En process som möjliggör för oss människor att allt mera finstämt pejla in och samverka med den gudomliga Planen för vår tillvaro. Telepatin blir därmed av central betydelse för hela den vita magin.

Prislista & Bokbeställning