Invigning

91-86338-05-6
978-91-86338-05-3

Alice A. Bailey

Denna bok behandlar människans andliga utvecklingsväg. Vi får följa henne från de första stegen på prövostigen då hon på olika sätt försöker utveckla sin personlighet. Hon fortsätter så på lärjungaskapets väg där hon stärker sin kontakt med det högre jaget och börjar glömma sig själv i tjänandet av sina medmänniskor.

Tyngdpunkten i boken ligger på en ingående skildring av de stadier på människans andliga väg som kallas invigningar. Författaren betonar att varje invigning är en frukt av ett långt och tålmodigt andligt utvecklingsarbete. En invigning skänker således bekräftelse på att en viss medvetenhetsnivå nåtts samtidigt som den invigde i en vision får en vidgad och uppfordrande insikt om sin roll i den gudomliga helheten.

Boken ger inte bara inblickar i de invigningar som utspelas i människoriket, och som kulminerar i att människan vinner Mästarskapet och blir medlem av den ockulta Hierarkin, utan berör också de invigningar och utvecklingsvägar som ligger framför Mästaren.

Boken skänker därigenom en storslagen vision av vad som ytterst ryms i undret att vara människa. Men den är även inriktad på det praktiska och näraliggande, genom att den också innehåller en samling levnadsregler för den som vill försöka beträda invigningens väg.

Prislista & Bokbeställning