Esoterisk läkekonst

91-86338-07-2
978-91-86338-07-7

Alice A. Bailey

Denna bok innehåller en systematisk genomgång av sjukdomarnas grundläggande orsaker med utgångspunkt från den uråldriga visdomens syn på människans natur.

Detta synsätt sammanfattas i den första av de 10 lagar för helande som författaren ingående behandlar: ”All sjukdom är en följd av ett hämmat själsliv, och detta gäller för alla former i alla naturriken. Helarens uppgift är att frigöra själen så att dess liv kan flöda genom den samling av organismer som bildar varje enskild form.”

Den djupaste orsaken till sjukdom är alltså olika tillstånd i mentalkroppen, astralkroppen eller eterkroppen som stör och förhindrar själsenergins fria flöde genom formen.

Denna analys av sjukdomarnas orsaker gör det möjligt för författaren att tydliggöra den konventionella medicinens begränsningar och visa hur den bör kompletteras av en andlig läkekonst som försöker komma tillrätta med de energistörningar som ligger bakom varje sjukdomssymptom.

Men all sjukdom låter sig förstås inte botas för den kan vara ett uttryck för själens oåterkalleliga beslut att dra sig tillbaka från formen. Och författaren redovisar därför på ett mycket utförligt sätt de olika faserna i dödsprocessen och ger också inblickar i de skeenden som föregår den nya inkarnationen.

Prislista & Bokbeställning