Om Alice A. Baileys böcker

Vi lever i en dramatisk brytningstid. Enligt den uråldriga visdomen handlar det om en övergång från Fiskarnas till Vattumannens tidsålder.

De böcker som Alice A. Bailey skrev i mentalt telepatiskt samarbete med Mästaren D.K. (En självbiografi) ger en unikt bred och djup vägledning för alla som vill förstå innebörden av detta tidsåldersskifte och själva i handling bidra till den nya globala civilisationens framväxt.
Böckerna har lite olika tyngdpunkt. En del målar upp ett övergripande kosmiskt utvecklingsperspektiv på tillvaron i dess helhet. Det centrala verket på detta område är En avhandling om kosmisk eld. Atomens medvetande, Telepati och eterkroppen och Esoterisk astrologi berör likartade frågeställningar.

Andra böcker klargör vilka grundläggande värden och målsättningar som ur Mästarnas perspektiv måste styra människornas agerande i övergången till en ny tid. Viktiga böcker med denna inriktning är: Mänsklighetens problem, Nationernas öde och The Externalisation of the Hierarchy. Till denna kategori böcker kan också Kristi återkomst, Esoterisk läkekonst och Utbildning i den nya tidsåldern räknas.

Merparten av böckerna ger emellertid praktisk och detaljerad undervisning för att hjälpa oss människor nå den vändpunkt i den andliga utvecklingen, då vi lämnar den självcentrerade omsorgen om vår egen andlighet bakom oss och blir själsstyrda medarbetare till Mästarna i uppbyggandet av den nya tidsåldern.

Denna undervisning berör många olika ämnen, t.ex. meditation (Ockult meditation, Från intellekt till intuition och The Light of the Soul), invigningar (Invigning, Jesu invigningar och Strålarna och invigningarna), andlig utvecklingspsykologi (Esoterisk psykologi – I, Esoterisk psykologi – II, Glamour – ett världsproblem, En avhandling om vit magi och The Soul and its Mechanism) och lärjungaskap (Lärjungaskap i den nya tidsåldern I och Discipleship in the New Age – II).

Ladda hem en bokkatalog med samtliga böcker [PDF 748 kB]