Esoterisk psykologi – I

91-86338-20-X
978-91-86338-20-6

Alice A. Bailey

Med utgångspunkt från den uråldriga visdomens syn på människan som monad, själ och personlighet ger denna första del av verket Esoterisk psykologi en introduktion till en psykologi baserad på en kosmologisk analys av de sju strålarna.

Dessa sju strålar är de grundläggande kvaliteter som det enda livet uttrycker sig genom, och de ”ger sitt liv till formerna och ger formvärlden dess mening, dess lagar och dess drift att utvecklas”.

När författaren sedan beskriver de sju strålherrarnas syften och egenskaper, och visar hur strålarna verkar genom evolutionen från mineralriket, växtriket och djurriket via människoriket till själsriket och de planetära och solära rikena, öppnar sig en mäktig vision av tillvarons storhet för läsaren.

Utifrån detta kosmologiska perspektiv fokuserar sig så författaren på hur strålarna kommer till psykologiskt uttryck i människan, bl.a. genom en presentation av de sju strålrelaterade psykologiska typerna. Dessutom förs en diskussion av argument för och emot själens existens och av frågor kring dess natur, ursprung och syfte.

Boken innehåller vidare en ingående analys av mänsklighetens sexuella problem. Ur denna analys växer en inspirerande bild fram av hur relationen mellan man och kvinna i framtiden skall kunna präglas av gemensamt andligt ansvar och själens integritetsrespekterande kärlek.

Prislista & Bokbeställning