Jesu invigningar

91-86338-14-5
978-91-86338-14-5

Alice A. Bailey

Denna bok ger en klar bild av Jesu centrala roll i den mänskliga andliga utvecklingshistorien. Detta är mycket angeläget eftersom långa tider av kyrklig standardförkunnelse har skapat en mur av teologiska konstruktioner mellan moderna andligt sökande människor och Jesusgestalten.

Många tror därför att Jesus Kristus hör till det förgångna. Men han är inte bara lärare för Fiskarnas tidsålder och en teologisk kristendom, utan också för Vattumannens tidsålder och en ny världsreligion. Därför är hans verkliga budskap brännande aktuellt i vår tid.

Detta blir särskilt tydligt genom att författaren visar att de fem viktigaste händelserna i Jesu livshistoria – födelsen i Betlehem, dopet i Jordanfloden, transfigurationen (förklaringen) på berget Karmel, korsfästelsen på Golgata samt uppståndelsen och himlafärden – i själva verket är de fem första invigningarna i den uråldriga mysterietraditionen. Jesus gav alltså mysterierna en yttre gestalt, som förvandlade dem från de invigdas hemliga kunskap till en kunskap för hela mänskligheten.

Detta betyder enligt författaren att Jesus Kristus uppenbarade vägen till Gudsriket, och att detta rike är tillgängligt för alla som i hans efterföljd går den ovillkorliga kärlekens och tjänandets väg. Ty som han själv sade: ”Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra.”

Prislista & Bokbeställning