Nyhetsbrev 1:2018

(Publicerat 2018-05-03) – PDF

Utöver förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsåret 20170101-20171231 innehåller detta nyhetsbrev en länk till ett litet bildspel på YouTube om Alice Baileys liv.

I. Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen ändamål är att verka för att publikation, distribution och försäljning, av stiftelsens styrelse godkända svenska översättningar, av böcker som skrivits av Tibetanen och Alice A. Bailey och/eller har publicerats eller kommer att publiceras av Lucis Publishing Company.

Främjande av ändamålet
Under stiftelsens trettiosjunde verksamhetsår har stiftelsens ändamål främjats genom att allt rullat på i sedvanlig stilla rytm. Det har alltså varit ett år med lite översättning och en del försäljning men utan vare sig nytryck eller omtryck.

Lite mer i detalj har året utvecklats ekonomiskt på så sätt att försäljningsintäkterna sakta men säkert (och med ett och annat undantagsår) fortsatt sin långsiktigt sjunkande trend sedan mitten av 90-talet. Årets intäkter är nu nere på nivåer som motsvarar de nivåer som gällde under de första fyra åren i stiftelsens historia. Naturligtvis avspeglas denna låga försäljning också i antalet sålda böcker som under året för första gången understiger 200 exemplar.

När det gäller årets ekonomiska resultat så det är något mindre dåligt än förra året. Men underskotten är dessvärre c:a 20.000 SEK. Men liksom förra verksamhetsåret kompenseras detta tack vare de donationer som inkommit.

Föga överraskande speglas också den nedåtgående trenden i ett sjunkande antal sidvisningar för Stiftelsens hemsida – 3381 för 2015 och 3062 för 2016 följdes av 2486 för 2017. I mitten av december skaffade dock stiftelsen Facebooknärvaro, och även om det inte finns någon anledning att överskatta betydelsen av detta så kommer det rimligen att bidra till att sprida information om stiftelsens böcker.

När det gäller själva översättningsarbetet har det detta år rört sig något framåt. Sakläget är dock fortfarande sådant att en för översättningsprojektet central person har personliga omständigheter som gör det svårt att frigöra tid för översättning. Om detta kommer att ändras i nämnvärd utsträckning under 2018 är inte lätt att förutse.

Den sedan flera år fastställda utgivningsplaneringen ligger emellertid fast. Lärjungaskap i den nya tidsåldern – II blir alltså den bok som utges härnäst. Och därefter kommer The Externalisation of the Hierarchy att utges. Utgivningsordningen för de tre böcker som sedan återstår att utge, dvs. The Soul and its Mechanism, The Light of the Soul och The Labours of Hercules, fattas i sinom tid.

Slutligen vill styrelsen uttrycka sin djupt kända tacksamhet för den givmildhet som besjälat och fortsatt besjälar våra donatorer oavsett om gåvorna gällt bokutgivningen eller det skolprojekt som så sakteliga börjar ta form.

II. En liten film

På YouTube finns en liten film (eller rättare sagt ett slags bildspel) om Alice Baileys bakgrund och väg till sin livsuppgift. Den är på engelska och har titeln Alice A Bailey – A Visual Biography of her Life and Teachings. Den bygger på En självbiografi och tillför knappast något nytt om man har läst och kommer ihåg den boken. Men den ger en trevlig och bildsatt påminnelse om några helt centrala händelser i hennes liv.