NYHETSBREV 1:2005

Publicerat 2005-10-25

Första nyhetsbrevet från Stiftelsen Tibetanens Bokfond består av en digital variant av det utskick som under oktober gjorts med vanlig post. Detta utskick innehöll dels en 24-sidig broschyr med titeln Den svenska ockulta skolan och dels ett följebrev som också inkluderade beställningsinformation gällande förlagets samtliga böcker. Det enda som skiljer den digitala varianten från det tryckta utskicket är att den prislista med beställningsinformation som distribuerades inte ingår. Denna information finns ju att enkelt tillgå på www.tibetanensbokfond.se. Dessutom ingår inte broschyrtexten direkt i nyhetsbrevet utan utgör en bilaga som bifogas som pdf-fil.

Följebrevet hade följande lydelse:

Viktiga nyheter
I de två senaste utskicken från Stiftelsen Tibetanens Bokfond har planerna för den svenska ockulta skolan omnämnts i korta och antydande ordalag. I detta utskick ingår en 24-sidig broschyr som ger en bredare bild av projektet.

Det är förstås en stor glädje för Stiftelsens styrelse att ha fått förtroendet att ge spridning åt denna broschyr, som sänds ut inte bara till alla på Stiftelsens adresslista utan även till prenumeranterna på World Goodwills nyhetsbrev och Triangelbulletinen [www.goodwilltriangel.org]. Broschyren kommer också att göras tillgänglig på Stiftelsens hemsida (www.tibetanensbokfond.se) både i sin svenska originalversion och i engelsk översättning. Dessutom har en liten överskottsupplaga tryckts för den händelse det skulle uppkomma önskemål om spridning i andra esoteriska grupper. (Kontakta i så fall Stiftelsen).

I och med publiceringen av denna broschyr öppnar sig utomordentliga möjligheter för alla inom den esoteriska gruppen som är redo att ta steget från ett allmänt och mera teoretiskt intresse för esoteriska ting till ett systematiskt och konkret arbete för manifestationen av den svenska ockulta skolan.

Därför hoppas styrelsen att broschyren skall bli föremål för djupgående studier och meditativ eftertanke så att själens röst lättare skall kunna göra sig hörd i det intensiva brus av materialism som präglar vår tid. Och att dessa studier också skall kunna stärka den intuitivt grundade urskillningsförmåga som behövs som skydd mot den ytliga, men emotionellt starkt lockande, andlighet som har en tendens att invadera och förvilla många andliga sökare i vår tid.

Det är helt enkelt styrelsens förhoppning att broschyren skall kraftfullt bidra till att väcka många presumtiva medlemmar i skolgruppen till medvetenhet om sitt ansvar i projektet.

Som redan framgått ovan har Stiftelsen skaffat egen domän under året, och har alltså nu sin internethemvist på www.tibetanensbokfond.se. Där kan du anmäla dig som prenumerant på Stiftelsens nyhetsbrev, som om uppgjorda planer materialiseras kan utöver kungörandet av rena förlagsnyheter komma att utvecklas till en källa för esoterisk kunskap och reflektion.

När det gäller Stiftelsens huvuduppgift att översätta och ge ut Alice A. Baileys böcker har arbetet fortskridit oförtrutet under året. Detta innebär att tidigare utgivningsplanering ligger fast och att nästa bok som kommer att ges ut är Strålarna och invigningarna. Det finns en liten möjlighet att denna stora (den engelska originalupplagan är på 769 sidor plus ett omfattande index) och utomordentligt intressanta bok kommer att kunna tryckas mot slutet av 2006, men troligare är att utgivningen sker under 2007.

Till sist vill styrelsen tacka hjärtligt för bidragen till översättningsprojektet som hittills influtit under året, och vi hoppas förstås på fortsatt stöd för vår verksamhet. Varje gåva stor som liten tas emot med tacksamhet.

Trångsund i oktober 2005

Styrelsen för Stiftelsen Tibetanens Bokfond

Bilaga till nyhetsbrev 1:2005 – Den svenska ockulta skolan

Ladda ner detta nyhetsbrev som PDF