NYHETSBREV 1:2014

(Publicerat 2014-04-08) – PDF

Den nyreviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 20130101-20131231 har häromveckan tillställts Stiftelsens donatorer. Första delen av detta nyhetsbrev utgörs av förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning. Den andra delen har rubriken ”Om Håkan Blomqvist och hans nya bok Gudarna återvänder: Ufo och den esoteriska traditionen.”

I. Förvaltningsberättelse

Stiftelsen Tibetanens Bokfonds trettiotredje verksamhetsår är nu till ända. Under året har det varit stiltje på tryckfronten. Ingen ny översättning blev klar för utgivning och det har inte heller varit nödvändigt med någon omtryckning.

Ur arbetssynpunkt har det i motsats till förra verksamhetsåret varit ett dåligt år. Det beror uteslutande på att en medlem i översättargruppen har varit fullt upptagen med andra arbetsuppgifter och därför inte kunnat frigöra tid för översättning. Men detta kommer med all sannolikhet att förändras under 2014. Tidigare gjord utgivningsplanering ligger dock fast. Nästa utgivningsprojekt är alltså Lärjungaskap i den nya tidsåldern – II. Att sia om när utgivningen kommer att ske är svårt. Men förhoppningsvis inom de närmaste fem åren. Men skulle det visa sig vara möjligt att ge ut boken tidigare så kommer det förstås att ske. Därefter kommer The Externalisation of the Hierarchy att utges. Utgivningsordningen för de tre kvarvarande böckerna The Soul and its Mechanism, The Light of the Soul och The Labours of Hercules fattas i sinom tid.

När det gäller försäljningen har den snabbt återgått till den normalnivå som har etablerats under de senast fyra, fem åren. Förhoppningen om att nyförsäljningen av Lärjungaskap i den nya tidsåldern – I skulle bli relativt stor har alltså visat sig ogrundad. Skälet till förhoppningen var förstås bokens relativa lättillgänglighet. Den består till stor del av personliga instruktioner som inte borde vara så svåra för olika läsare att känna igen sig i. Men samtidigt finns det ingen anledning att misströsta. Böckerna finns tillgängliga för dem som vill läsa. Och det har alltid varit så att dessa böcker måste upptäckas när man som läsare blivit mogen för innehållet.

När det gäller Stiftelsens ekonomi har året varit gott. Det mest iögonfallande är en stor donation från en dansk stiftelse som i realiteten är ett något försenat bidrag till täckande av de direkta kostnaderna för tryckningen av Lärjungaskap i den nya tidsåldern – I. Dessutom var årets försäljning tillräckligt hög för att intäkterna skulle överstiga omkostnaderna. I sammanhanget kan också nämnas att de sammanlagda donationerna sedan Stiftelsen började sin verksamhet 1981 kom att passera en miljon kronor under året. Detta är förstås inga stora pengar världsligt sett, men den uthålliga generositet som många enskilda personer visat genom åren har fått fruktbara följder. Över 26000 böcker har nått sina läsare och lagersituationen är sådan att beredskapen för att möta den fortsatta efterfrågan är god.

Stiftelsens styrelse känner stor tacksamhet för den visade generositeten och är besjälad av uppgiften att slutföra hela översättningsprojektet inom rimlig tid. Under året har också gåvor inkommit till det mycket långsiktigt tänkta skolprojektet. Och skolgruppen har med stor tacksamhet kunnat oavkortat använda pengarna i pågående stora byggprojekt.

II. Om Håkan Blomqvist och hans nya bok Gudarna återvänder: Ufo och den esoteriska traditionen

Håkan Blomqvist har bred bakgrund på det esoteriska området. Han är väl inläst på klassikerna. Kanske främst på Blavatsky och andra framstående teosofer. Men också på Alice A. Bailey och inte minst Henry T. Laurency. 1973 grundade han tillsammans med Kjell Jonsson och Anders Liljegren Arkivet för UFO-forskning numera Archives for the Unexplained (AFU). Detta är världens största arkiv och bibliotek för bl.a. ufo, paranormala fenomen, folktro och esoterik. Blomqvist driver också en högst läsvärd blogg med adressen http://ufoarchives.blogspot.se/

I slutet av förra året gav Blomqvist ut en bok med titeln Gudarna återväder: Ufo och den esoteriska traditionen. Baksidestexten till detta gedigna, 278-sidiga verk lyder så här:

Ufofenomenets gåta har fascinerat människor i mer än 60 år. Otaliga teorier har framförts men ännu är frågorna fler än svaren. Ufo liksom mängden av väldokumenterade paranormala fenomen visar behovet av ett paradigmskifte vad gäller vår världsbild. Den materialistiska världsbilden räcker inte som grund för att förklara alla dessa fenomen. De senare decennierna har intresset för den esoteriska traditionens världsbild och livssyn ökat markant både bland akademiker och allmänhet. Ämnet ”Western Esotericism” har egna institutioner och kan studeras vid tre europeiska universitet. Den här boken är ett försök att tolka ufofenomenet utifrån en alternativ världsbild, den esoteriska. Likheter mellan de väsen och varelser som berättas om i folktro, religion och mystik har fått många ufoforskare att ifrågasätta den traditionella teorin om utomjordiska besökare och i stället vända sig till esoteriken för att hitta svaret. Enligt denna tradition är vi inte ensamma, varken på jorden eller i övriga universum.

Boken finns till försäljning direkt från Nomen förlag. Men det går förstås lika bra att köpa från Adlibris eller Bokus.